Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2009

Економіка

О. В. Михайловська

к. е. н, доцент, докторант кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин НАУ, м. Київ

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У РОЗПОДІЛІ СВІТОВИХ ПОТОКІВ ІНВЕСТИЦІЙ

Л. Г. Мельник

д. э. н., заведующий кафедрой экономики, профессор, Сумский государственный университет

Ж. Ли

аспирант, кафедра экономики, Сумский государственный университет

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ

О. І. Олексюк

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА КРИТЕРІЄМ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Д. В. Столяров

асистент, Київський національний університет технології і дизайну, м. Київ

А. Райца

докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

М. О. Макаров

аспірант, Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Н. М. Польова

аспірант, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАШИНОБУДІВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Г. М. Захарчин

к. е. н., доцент кафедри "Менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, НУ "Львівська політехніка"

Т. В. Склярук

аспірант кафедри "Менеджменту організацій", Інститут економіки і менеджменту, НУ "Львівська політехніка"

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

К. А. Волошина

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Криворізький технічний університет

В. В. Комірна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький технічний університет

ОЦІНКА СТАНУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Мошенець

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА РЕНТООРІЄНТОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

С. О. Коновалова

СПЕЦИФІКА КРЕДИТНО-ГРОШОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Н. В. Толюпа

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ

І. В. Розгон

здобувач

ВПЛИВ ДЕЯКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

О. І. Рубан

аспірант економічного факультету, КНУ ім. Тараса Шевченка

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент