Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2009

Економіка

В. М. Хопчан

к. е. н., ст. викладач, Тернопільський національний економічний університет

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

М. А. Однорог

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. В. Тимоць

старший викладач, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

Г. М. Сербина

аспірант кафедри економічної теорії економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ — МІРАЖ ЧИ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ?

С. І. Лихолет

аспірант, Науково-дослідний економічний інститут

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОГО ПРАВА

Н. Г. Метеленко

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ

Г. М. Михайлов

доцент, заступник директора з наукової та навчальної роботи, Інститут повітряного транспорту Національного авіаційного університету, м. Кривий Ріг

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АВІАПІДПРИЄМСТВ

О. П. Тимошенко

старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь)

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Н. М. Курганська

аспірант кафедри обліку підприємницької діяльності, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ

І. В. Боднар

викладач кафедри автоматизованих систем і програмування, Тернопільський національний економічний університет

ФІНАНСОВА ПАРАДИГМА СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ INTERNET-МАГАЗИНІВ В УКРАЇНІ

І. О. Новаковська

науковий співробітник, КП "Київський інститут земельних відносин"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент