EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ: ПРОБЛЕМИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
А. П. Федорук

Назад

УДК: 35.072.8

А. П. Федорук

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ: ПРОБЛЕМИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

Стаття присвячена проблемам формування та виконання місцевих бюджетів , зокрема важливим напрямом удосконалення бюджетного механізму економічного зростання у частині розвитку програмно-цільового методу планування бюджету є забезпечення ефективного управління видатками, які мають перспективний характер, зокрема, щодо планування, управління, моніторингу, контролю та звітності шляхом запровадження класифікації бюджетних програм відповідно до їх спрямованості та встановлення вагових коефіцієнтів згідно з загальнодержавними пріоритетами, а також приведення у відповідність з програмно-цільовим методом термінології у цій сфері.

The article is sanctified to the problems of forming and implementation of local budgets, in particular by important direction of improvement of budgetary mechanism economic an increase is in part of development of programmatic-having a special purpose method of planning of budget providing of effective management charges that have perspective character, in particular, in relation to planning, management, monitoring, control and accounting by a way input of classification of the budgetary programs in accordance with their orientation and establishment of weigher coefficients according to national priorities, and also bringing to conformity with the programmatic-having a special purpose method of terminology in it to the sphere.

№ 2 2012, стор. 105 - 109

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 388

Відомості про авторів

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.