EnglishНа русском

Назад

УДК: 338:620

О. О. Демешок, В. В. Микитенко, В. Ю. Худолей

ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ПРОВАДЖЕННЯ УЗГОДЖЕНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЇХНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Анотація

Деталізовано міжнародний досвід реалізації політики сталого розвитку на засадах активізації інноваційних процесів у межах держави та підвищення енергоефективності функціонування національних економік окремих країн світу. Ідентифіковано системно-універсальні ознаки макроекономічних моделей інноваційної діяльності, що використовувались в провідних країнах задля підвищення рівня енергоефективності. Запропоновано до використання у практиці господарювання новий інструментарій стратегічного управління — субполітику сталого розвитку, що убезпечує узгодженість енергоекономічних процесів у межах держави та дозволяє суттєво удосконалити системи управління в контексті синхронного оновлення базової тріади сталого розвитку: економіка — екологія — соціум.

№ 20 2012, стор. 4 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 230

Відомості про авторів

О. О. Демешок

к. е. н., Київський національний університет технологій та дизайну МОН молодьспорту України


В. В. Микитенко

д. е. н., професор, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ


В. Ю. Худолей

к. е. н., доцент, Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая, м. Київ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.