EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.22

С. В. Дубовик

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті здійснено спробу систематизувати ключові фактори договірного забезпечення провадження банками діяльності у сфері інвестиційних банківських послуг з наголосом на законодавчому підгрунтті таких операцій, а також аналіз категорій "довірче управління" та "інститут спільного інвестування". Ідентифіковано визначальні параметри інвестиційних банківських послуг та сформульовано їх визначення. Узагальнено нормативне забезпечення відносин сфери інвестиційних послуг на прикладі зарубіжних країн.

The paper attempts to systematize the key factors ensuring contractual proceedings of banks in investment banking services with an emphasis on the legal basis of such operations, and analyzes the categories of "asset management" and "collective investment institution". It was identified major parameters of investment banking services and formulated the definition of a category. It was generalized regulatory support for relations in a sector of investment services from the experience of foreign countries.

№ 20 2012, стор. 25 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 709

Відомості про авторів

С. В. Дубовик

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.