EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.24:29

О. В. Гребенюк

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТИПУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено обсяги інноваційних витрат та їх вплив на стан інформаційного потенціалу національної промисловості. Розкрито сутнісний зміст визначення "інформаційні технології в економіці". Визначено основні стратегії впровадження інформаційних технологій в економіці. Розкрито сутність та цільову орієнтацію процесів реформування промисловості в контексті підвищення рівня економічної безпеки, досліджено структуру інноваційних витрат на інформатизацію промисловості України.

Researched output of innovation cost and their impact on the information potential of the national industry. Solved content definition of "Information Technology in the economy." The basic strategy of information technology in the economy. The essence and target oriented reform process industry in the context of increasing economic security, the structure of innovation expenditures for information technology industry in Ukraine.

№ 20 2012, стор. 66 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 617

Відомості про авторів

О. В. Гребенюк

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.