EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВНУТРІШНІЙ РИНОК КАПІТАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
В. А. Будник

Назад

УДК: 336.76: 334.758

В. А. Будник

ВНУТРІШНІЙ РИНОК КАПІТАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Внутрішній ринок капіталу корпоративних об´єднань підприємств розглянуто як систему руху довгострокових фінансових ресурсів між структурними підрозділами інтегрованих структур. Запропоновано оцінку вартості внутрішнього ринку капіталу здійснювати на основі розробленого показника інвестиційно-фінансового синергетичного ефекту, що враховує результати реалізації майбутніх інвестицій в розвиток учасників об´єднання. Здійснений розрахунок величини інвестиційно-фінансового синергетичного ефекту на прикладі підприємства-об´єднання, що складається з 3-х учасників. Виявлено, що перерозподіл фінансових ресурсів між структурними підрозділами інтегрованої структури призведе до значного приросту вартості корпоративного об´єднання підприємств у порівнянні з варіантом дезінтеграції структурних підрозділів.

Internal market of equity corporate associations examined as a long-term movement of funds between departments integrated structures. The estimation of the value of the internal market of equity perform based on the index of investment and financial synergies taking into account the results of future investments in the development of the association. Сalculation of investment and financial synergies realized by the example of the company — the union that consists of 3 members. Reallocation of resources between departments integrated structure will lead to a significant increase in the value of corporate business combination compared to option disintegration of structural units.

№ 3 2013, стор. 9 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 500

Відомості про авторів

В. А. Будник

к. е. н., доц., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.