EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ТА ЙОГО ІМОВІРНИХ ПРИЧИН, ОСНОВАНОГО НА МЕТОДІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ФАКТОРНІЙ МОДЕЛІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ЗАВОДІВ ЗБК УКРАЇНИ)
С. І. Прокопчук

Назад

УДК: 334.716:004.942

С. І. Прокопчук

ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ТА ЙОГО ІМОВІРНИХ ПРИЧИН, ОСНОВАНОГО НА МЕТОДІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ФАКТОРНІЙ МОДЕЛІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ЗАВОДІВ ЗБК УКРАЇНИ)

Анотація

Обгрунтовано власний підхід до прогнозування банкрутства та його імовірних причин, оснований на інших принципах, ніж традиційні підходи, зокрема на методі імітаційного моделювання, власній методиці та інструментарію: універсальна методика прогнозування основних показників діяльності підприємств ЗБК (алгоритм імітаційного моделювання), інтегративний критерій ризику банкрутства — рентабельність інвестицій, факторна модель рентабельності інвестицій, шкала ризику банкрутства.

S. Prokopchuk

RATIONALE APPROACH TO PREDICTION OF BANKRUPTCY AND ITS PROBABLE CAUSES BASED ON THE METHOD OF SIMULATION MODELS AND FACTOR ROI FOR EXAMPLE CONCRETE FACTORY OF UKRAINE

Summary

Approach Author of articles to predict bankruptcy and its probable causes based on different principles than traditional approaches, including the method of simulation, its own methods and tools: versatile method of forecasting key performance indicators concrete factory of Ukraine (algorithm simulation), integrative criterion of bankruptcy risk — return on investment, ROI factor model, the scale of the risk of bankruptcy.

№ 10 2013, стор. 127 - 130

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 543

Відомості про авторів

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури

S. Prokopchuk

assistant in the department of construction еconomy Kiev National University of Construction and Architecture

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.