EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАГЛЯД ЗА ПЕРЕСТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ПРОТИДІЯ ПОТЕНЦІЙНИМ РИЗИКАМ НА ОСНОВІ МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ
А. С. Боженко

Назад

УДК: 330: 368.1

А. С. Боженко

НАГЛЯД ЗА ПЕРЕСТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ПРОТИДІЯ ПОТЕНЦІЙНИМ РИЗИКАМ НА ОСНОВІ МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ

Анотація

У даній статті розглядається сутність нагляду, що здійснюється державою по відношенню до страхових та перестрахових компаній, визначена його роль у проведенні професійної діяльності фінансових установ. Розглянуті основні ризики, які можуть виникнути при здійсненні професійної діяльності перестрахових компаній, та заходи з нагляду, що дають змогу їх попередити, зокрема стрес-тестування та мережеве планування. Шляхом реалізації методів економіко-математичного моделювання побудована схема моделі страхового нагляду та проведено опис графів переходів, що є елементами наглядових заходів, які відбуваються по відношенню до страхових та перестрахових компаній.

A. S. Bozhenko

SUPERVISION OF REINSURANCE ACTIVITIES AS FIGHTING POTENTIAL RISKS BASED ON NETWORK PLANNING

Summary

This article examines the nature of inspection by the state in relation to insurance and reinsurance companies, as defined by its role in the professional activities of financial institutions. The basic risks that may arise in the implementation of professional reinsurance companies, and oversight arrangements that allow them to prevent such stress testing and network planning. By implementing the methods of economic-mathematical simulation model based scheme of insurance supervision, and conducted description graphs transitions that are part of supervision that occur in relation to insurance and reinsurance companies.

№ 11 2013, стор. 48 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 586

Відомості про авторів

А. С. Боженко

аспірант кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

A. S. Bozhenko

PhD student Department of Economic Cybernetics, State university "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank", Sumy

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.