EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ НА МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
В. В. Близнюк, Я. І. Юрик

Назад

УДК: 339.34

В. В. Близнюк, Я. І. Юрик

ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ НА МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Анотація

На основі аналізу кризових явищ у національній економіці виявлено вплив останніх на рівень та динаміку продуктивності праці як основу модернізаційного потенціалу України. Здійснено порівняльну оцінку рівня та динаміки продуктивності праці за окремими країнами Європи та СНД. Встановлено фактори, що найбільше вплинули на зміну виробітку на одного зайнятого в економіці України.

V. Blyznyuk, Y. Yuryk

IMPACT OF THE CRISIS PHENOMENA OF THE NATIONAL ECONOMY ON MODERNIZATION POTENTIAL OF UKRAINE

Summary

Based on the analysis of the crisis phenomena in the national economy, found their influence on the level and dynamics of labor productivity as the basis for the modernization of Ukraine's potential. The comparative assessment of the dynamics and productivity of individual European countries and the CIS. The factors that affected the greatest degree of change in output per worker in the economy of Ukraine.

№ 15 2013, стор. 34 - 40

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 807

Відомості про авторів

В. В. Близнюк

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу соціально-економічних проблем праці, Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

V. Blyznyuk

Ph.D. in economics, senior researcher, head of department of socio-economic problems of labor, Institute for economics and forecasting NAS of Ukraine, Kyiv


Я. І. Юрик

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Y. Yuryk

Ph.D. in economics, senior researcher, associate professor of department of management a personnel and economies of labour, National university of food technologies, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.