EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ЕКОЛОГО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
С. В. Князь, Н. М. Байдала, Н. Ю. Мирощенко

Назад

УДК: 654:338.4

С. В. Князь, Н. М. Байдала, Н. Ю. Мирощенко

ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ЕКОЛОГО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Анотація

У статті побудовано класифікацію факторів, які впливають на розвиток експортного потенціалу суб'єктів еколого-інвестиційних проектів, а також на основі експертних даних та інструментарію кластерного аналізу встановлено порівняльну значущість факторів і характер зв'язків між ними.

S. Knyaz', N. Baydala, N. Myroshchenko

EVALUATION OF FACTORS, WHICH INFLUENCE THE DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL AS IT PERTAINS TO SUBJECTS IN ECOLOGICAL-INVESTMENT PROJECTS

Summary

The article contains Classification of the factors that influence the development of export potential subjects of environmental investment projects, as well as the basis of expert information and tools for cluster analysis determined the relative importance of factors and the nature of the relationship between them.

№ 16 2013, стор. 10 - 14

Кількість переглядів: 664

Відомості про авторів

С. В. Князь

д. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

S. Knyaz'

Dr., associate professor, Department of ecological policy and management of environmental activities , National University "Lviv Polytechnic"


Н. М. Байдала

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Baydala

Post-graduate student, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"


Н. Ю. Мирощенко

аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Myroshchenko

Post-graduate student, Department of economics and investments, National University "Lviv Polytechnic"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.