EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ
О. П. Коваль, Т. П. Авраменко

Назад

УДК: 351.77:368.9.06

О. П. Коваль, Т. П. Авраменко

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

Анотація

Здійснено економічне та організаційне обгрунтування доцільності запровадження обов'язкового державного медичного страхування в Україні. Проаналізовано останні два законопроекти щодо запровадження обов'язкового медичного страхування. Виявлено проблеми та недоліки медичного страхування в сучасних умовах, подано рекомендації щодо їх усунення.

A. Koval, T. Avramenko

THE INTRODUCTION OF MANDATORY PUBLIC HEALTH INSURANCE AS A PART CHANGE MANAGEMENT IN HEALTH CARE IN UKRAINE

Summary

Economic and institutional rationale for mandatory public health insurance in Ukraine. Analysis of the last two bills on mandatory health insurance. The problems and disadvantages of medical insurance under current conditions are discovered and recommendations for their elimination are given.

№ 18 2013, стор. 137 - 141

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 642

Відомості про авторів

О. П. Коваль

д. е. н., с. н. с., завідувач сектору управління соціальними ризиками відділу соціальної політики, Національний інститут стратегічних досліджень

A. Koval

PhD, Senior Scientist, Head of sector management of social risks of social policy, the National Institute for Strategic Studies


Т. П. Авраменко

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

T. Avramenko

PhD, doctoral student of Public Management in Health Care, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.