EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЙОГО ОБГРУНТУВАННЯ
І. М. Дашко

Назад

УДК: 005.32:331.101.3:[338.45:663/665]:005.336.1-047.44

І. М. Дашко

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЙОГО ОБГРУНТУВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано ефективність використання мотивації персоналу при соціально-економічному механізмі управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості і на основі цього розглянута система стимулів, яка включає в себе оплату праці, створення нормальних умов для відтворення трудової енергії, робочої сили тощо. Дана система задовольняє найкращим чином усі потреби працівників підприємств харчової промисловості і зацікавлює їх досягати найкращих результатів в своїй діяльності.

I. Dashko

AN ANALYSIS OF EFFICIENCY OF THE USE OF MOTIVATION OF PERSONNEL IS AT SOCIO-ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY AND HIS GROUND LABOUR POTENTIAL

Summary

In the article the analysed efficiency of the use of motivation of personnel is at the socio-economic mechanism of management of enterprises of food industry labour potential and on the basis of it the considered system of stimuli, which includes for itself payment of labour, creation of normal terms, for the recreation of labour energy, labour force, and others like that. This system satisfies by the best appearance all necessities of workers of enterprises of food industry and zacikavlyue them to arrive at the best results in the activity.

№ 19 2013, стор. 92 - 95

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 786

Відомості про авторів

І. М. Дашко

викладач кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

I. Dashko

teacher of department of account and management, Krivorozhskiy faculty SHEE "Zaporіzhzhya national university"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.