EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДНИКІВ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН
А. Л. Помаза-Пономаренко

Назад

УДК: 351.82: 347.453.1

А. Л. Помаза-Пономаренко

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДНИКІВ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

Анотація

Ідентифіковано, що елементами комплексного механізму державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні є правовий, організаційний та економічний механізми. Останні мають забезпечувати побудову соціально орієнтованої вітчизняної ринкової економіки за рахунок розвитку таких відносин. Зважаючи на це та ураховуючи виняткове значення й природу інтересів, наявних у сфері вказаних відносин, ідентифіковано мету комплексного механізму. Крім того, обгрунтовано, що запропонований комплексний механізм інтегрує й інші елементи правового, організаційного й економічного механізмів. Зокрема поєднує в собі загальні та спеціальні принципи, керуючу й керовані підсистеми, ряд функцій, форм, методів і засобів, технологію та ін. державно-управлінський інструментарій. У статті мотивовано необхідність практичного впровадження цих складників у діяльність органів публічної влади.

A. Pomaza-Ponomarenko

SUBSTANTIATION OF COMPONENTS OF COMPLEX MECHANISM FOR STATE REGULATION OF LAND LEASE RELATIONS

Summary

It has been determined that the elements of a complex mechanism for state regulation of relations pertinent to land lease in Ukraine are legal, organizational, and economic mechanisms. These mechanisms are to ensure the construction of a socially-oriented domestic market economy through development of the said relations. Granting this, and taking into account an exceptional value and specific nature of the interests involved in the sphere of the relations in question, the objective of the complex mechanism has been identified. Furthermore, it has been proved that the suggested complex mechanism integrates other elements of legal, organizational, and economic mechanisms as well. In particular, it comprises general and special principles, controlling and controlled subsystems, a number of functions, forms, methods and means, technology, and other kinds of public administration instrumentation. The paper also justifies the necessity for practical implementation of the components in public authorities' activity.

№ 1 2014, стор. 160 - 164

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 499

Відомості про авторів

А. Л. Помаза-Пономаренко

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

A. Pomaza-Ponomarenko

postgraduate student of department of economic theory and finances, Kharkiv regional institute of public administration the NAPA attached to the office of the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Помаза-Пономаренко А. Л. Обгрунтування складників комплексного механізму державного регулювання земельно-орендних відносин. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 160–164.

Pomaza-Ponomarenko, A. (2014), “Substantiation of components of complex mechanism for state regulation of land lease relations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 160–164.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.