EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
К. Є. Двойних

Назад

УДК: 339.9 + 316.324 + 008.2

К. Є. Двойних

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Забезпечення ефективності інвестицій невід'ємно пов'язане із усвідомленням світової економіки в контексті нового економічного порядку (нової економіки). Нова економіка — це радикальна зміна усталених для індустріального суспільства напрямів інвестицій. Вони домінують у сферах послуг та технологіях, одночасно зменшується фінансування матеріальних активів. Переважним стає інвестування технологій, що забезпечать доступ людству до практично необмежених ресурсів.
Необмеженість ресурсів фактично означає відсутність пропорцій при економічному розподілі (включаючи будь-які аспекти їх дотримання та порушення). Все це вимагає принципово нового погляду на ефективність інвестування та моделювання інвестиційної активності. В цьому контексті формуються "закриваючі" технології моделювання, які мають усунути низку усталених проблем інвестиційних ризиків, зокрема багатофакторність дійсності та швидкість прояву латентних чинників. У рамках розробки "закриваючих" технологій автором була запропонована економічна модель суперетносу (етнокультурного простору) як основа прогнозування ефективності інвестицій в умовах нової економіки. Ця модель дозволила під іншим кутом усвідомити феномен інвестицій в умовах нової економіки, що сприятиме підвищенню стратегічної ефективності капіталовкладень.

K. Dvoynykh

THE INVESTMENTS EFFICIENCY IN NEW ECONOMY CONDITIONS

Summary

The investment effectiveness providing inseparably linked with world economy perception in newly economical order context (Neo-economics). Neo-economics is a result of usual for industrial society investment directions radical changes. For Neo-economics is typically: investment direction dominance into technologies and service sphere simultaneously with fixed assets financing decreasing. The investment policy priority is the technologies able to provide the humanity access to de-facto unlimited resources.
The resources limitlessness means the proportion absence at the economical distribution process (including any aspects of their compliance and infringement). This requires the fundamentally new prism (point of view) concerning investment efficiency and activity simulation. In such context the economical simulation "closing" technologies are being worked out. Their goal is to eliminate a lot of habitual investment risks problems, in particular, multi-causality of reality, speed of latent factors appearing ect. In the process of economical simulation "closing" technologies working out the super-ethnos' economical model as in Neo-economics conditions investment effective forecast tool (basis) was proposed by author. This model has allowed to realize investment phenomenon in Neo-economics conditions in another way. Consequently, it has to promote for future investments effectiveness in World economy.

№ 2 2014, стор. 12 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 436

Відомості про авторів

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

Як цитувати статтю

Двойних К. Є. Ефективність інвестицій в умовах нової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 12–16.

Dvoynykh, K. (2014), “The investments efficiency in new economy conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 12–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.