EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В РЕГІОНАЛЬНИХ МОЛОДІЖНИХ ПРОГРАМАХ
Г. І. Карімов

Назад

УДК: 332.1:353

Г. І. Карімов

ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В РЕГІОНАЛЬНИХ МОЛОДІЖНИХ ПРОГРАМАХ

Анотація

У статті розглядається молодь як потенціал майбутнього соціально-економічного розвитку регіону. Активна участь та інноваційний підхід до розвитку регіону молодіжної частки учасників повинен забезпечити сталість регіонального розвитку. Для цього представники молоді, в процесі дорослішання, мають набути відповідних компетенцій.
Такі компетенції молодь повинна отримувати в рамках міських та регіональних соціальних молодіжних програм ("Молодь Дніпродзержинська", "Молодь Дніпропетровщини" та інші). Але на сьогодні даний напрям в складі програм реалізовано недостатньо. Тому було запропоновано включити до відповідних програм низку заходів направлених на формування компетенцій в соціально-економічному та суспільному житті регіону. Сформовано зміст заходів, що пропонуються, визначено відповідальні за їх виконання, строки виконання, орієнтовні обсяги фінансування та зазначено очікуваний результат виконання для кожного заходу за роками його реалізації.
У підсумку природний рух населення насичує регіон компетентними та активними учасниками його розвитку по зростаючій як по кількісним, так і по якісним показникам, що забезпечує його сталість.

G. Karimov

THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE REGIONAL YOUTH PROGRAMS

Summary

The article the analyzes youth as potential future socio- economic development. Active participation and innovative approach to the development of the region from the youth participants must ensure the sustainability of regional development. To achieve this goal, representatives of youth in the process of growing up, have to acquire relevant skills.
These competencies young people should receive within urban and regional social youth programs ("Youth of Dneprodzerzhinsk", "Youth of Dnipropetrovsk", etc.). However, currently this area of the programs is not implemented enough. Therefore , it was proposed to include a range of appropriate programs aimed at forming competence in the socio- economic and social life of the region. Proposed content of the desired activities, persons responsible for their implementation, deadlines, estimated budget and indicated the expected result for each activity by years of its implementation.
As a result, the natural population growth provides region with exponently more competent and active participants in its development, both quantitatively and qualitatively, ensuring its sustainability.

№ 2 2014, стор. 26 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 390

Відомості про авторів

Г. І. Карімов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет

G. Karimov

Ph.D., associate professor, assistant professor of organizational management and administration, Dniprodzerzhinsk State Technical University

Як цитувати статтю

Карімов Г. І. Засади сталого розвитку регіону в регіональних молодіжних програмах . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 26–30.

Karimov, G. (2014), “The principles of sustainable development in the regional youth programs”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 26–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.