EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ТА ІННОВАЦІЙ
О. П. Гузенко, М. В. Адаменко

Назад

УДК: 336.773:330.142.2

О. П. Гузенко, М. В. Адаменко

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ТА ІННОВАЦІЙ

Анотація

У статті досліджено рольовий аспект та сутнісна характеристика дефініцій "інноваційний проект" та "інвестиційний кредит", встановлено взаємозв'язок між ними. Викладено авторське бачення структурно-логічної схеми створення і впровадження інновацій у взаємозв'язку з їх фінансуванням. Запропоновано алгоритм оцінювання економічних наслідків вибору банківського інвестиційного кредиту для фінансування інновацій, розроблено модель оцінки економічних наслідків взаємозв'язку банківського кредиту та інновацій.

О. Guzenko, M. Adamenko

EVALUATION OF ECONOMIC CONSEQUENCES OF INTERCONNECTION OF BANK CREDIT AND INNOVATIONS

Summary

In the article the role aspect and the essence description of definitions "innovative project" and "investment credit" are investigated and interconnection between them is set. The author vision of structurally logical chart of creation and introduction of innovations in interconnection with their financing is expounded. The algorithm of evaluation of economic consequences of choice of innovations credit sources is offered, the model of valuation of economic consequences of interconnection of bank credit and innovations is given.

№ 4 2014, стор. 47 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 683

Відомості про авторів

О. П. Гузенко

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

О. Guzenko

CSc.(Economics), associate professor, Department of banking businesses of SHEI "Kryvyi Rih National University"


М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

M. Adamenko

CSc.(Economics), associate professor, Department of business entities finance and innovation development of SHEI "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Гузенко О. П., Адаменко М. В. Оцінка економічних наслідків взаємозв'язку банківського кредиту та інновацій. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 47–53.

Guzenko, О. and Adamenko, M. (2014), “Evaluation of economic consequences of interconnection of bank credit and innovations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 47–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.