EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІНВЕСТУВАННЯ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Л. А. Козаченко

Назад

УДК: 330.3:663.25

Л. А. Козаченко

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІНВЕСТУВАННЯ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК України, розглянуто фактори, що зумовлюють зниження виробництва винопродукції. Досліджено економічні умови та чинники впливу на інвестиційну діяльність в країні, які забезпечують інвестиційну привабливість виноробної галузі. Обгрунтовано стратегічні орієнтири для потенційних інвесторів різного масштабу інвестування та різного ступеня особистого залучення, що можуть запропонувати вітчизняні винороби, зокрема у винну колекцію, у капітал виноробного господарства або у бізнес. Зазначені напрями дозволять конкретизувати мету господарської та інвестиційної діяльності виноробних підприємств та досягти безпечних обсягів власних і позикових джерел формування інвестицій. Також увага приділяється проблемам розробки державою механізмів щодо регулювання та державної підтримки підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу, що сприятиме збільшенню надходження інвестиційних ресурсів для розвитку та ведення ефективної господарської та фінансової їх діяльності.

L. Kozachenko

STRATEGIC GUIDELINES OF INVESTING IN UKRAINIAN WINE-MAKING SECTOR

Summary

In the article modern state of wine-growing and wine-making subcomplex in Ukrainian agricultural sector has been analyzed, and factors causing wine-making decreasing have been examined. Business conditions and factors of investment activity influence in the country, which provide wine-making sector investment attractiveness have been investigated. Strategic guidelines for potential investors of different investment scales and personal involving degree, which can be suggested by domestic wine-makers, particularly: in wine collections, in wine-making enterprises' capital or business have been substantiated. Above-named ways of investing will allow to concretize the purposes of wine-producing enterprises economic and investing activity and reach safe volumes of own and borrowed sources of investments forming. Also, the attention is paid to the problems of government working out of tools for state support and regulation of wine-making subcomplex enterprises, that should stimulate the increasing of investment flows for their development and conducting effective economic and financial activity.

№ 6 2014, стор. 15 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 222

Відомості про авторів

Л. А. Козаченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна"

L. Kozachenko

Candidate of Economy, Associate Professor of Finance and Credit Department Mykolayiv Interregional Institute of Human Development University "Ukraine"

Як цитувати статтю

Козаченко Л. А. Стратегічні орієнтири інвестування виноробної галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 15–18.

Kozachenko, L. (2014), “Strategic guidelines of investing in ukrainian wine-making sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 15–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.