EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ
А. Ю. Якимчук

Назад

УДК: 351/354:502

А. Ю. Якимчук

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто основні положення здійснення державного екологічного моніторингу, як безперервного спостереження та обліку стану якості об'єктів — рослин, тварин, ландшафтів, факторів — хімічних, біологічних, фізичних. Моніторинг не передбачає управління якістю навколишнього середовища, а правильне, науково обгрунтоване управління можливе тільки при функціонуванні цієї системи. Визначено рівні проведення державного екологічного моніторингу. Вивчено повноваження та структуру органів здійснення державного моніторингу збереження біорізноманіття. Запропоновано шляхи удосконалення наукового проведення системи державного моніторингу збереження біорізноманіття України.

A. Yakymchuk

THE STATE ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM IN UKRAINIAN BIODIVERSITY РRESERVATION

Summary

The substantive provisions of the state environmental monitoring as continuous monitoring and recording of the quality of objects — plants, animals, landscapes — the chemical, biological and physical have been learned. The monitoring does not provide quality control environment and proper, science-based management is only possible in the operation of the system. The levels of state environmental monitoring have been investigated. The structure and powers organs of state monitoring biodiversity have been learned. The main ways of improving the scientific conduct of state monitoring of biodiversity conservation in Ukraine have been ordered.

№ 6 2014, стор. 144 - 148

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 493

Відомості про авторів

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

Як цитувати статтю

Якимчук А. Ю. Державний екологічний моніторинг у системі збереження біорізноманіття України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 144–148.

Yakymchuk, A. (2014), “The state environmental monitoring system in ukrainian biodiversity рreservation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 144–148.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.