EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. М. Крейдич, О. С. Наконечна

Назад

УДК: 330.322.2

І. М. Крейдич, О. С. Наконечна

КОНЦЕПТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті запропоновано концептуальний підхід щодо активізації інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств. Обгрунтовано складові механізму інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових виробничо-економічних систем. Визначено цілі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Враховано особливості формування та реалізації механізму інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств. Визначено структуру організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвестиційного забезпечення підприємств. Запропоновано принципи організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвестиційного забезпечення промислових підприємств. У статті акцентовано увагу на концепції стійкого розвитку промислових підприємств і парадигмі інноваційного розвитку. Запропоновано трактування сутності механізму інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств. Зазначено основну мету організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвестиційного забезпечення стратегії розвитку підприємств — розроблення заходів забезпечення сприятливих організаційних і економічних умов для здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств.

I. Kreidych, O. Nakonechna

CONCEPTS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES THROUGH THE INNOVATION-INVESTMENT MECHANISM REALIZATION

Summary

In the article was proposed a conceptual approach to sustainable development of industrial enterprises by innovation and investment providing. The elements of the industrial productive-economic systems sustainable development through the innovation and investment mechanism were substantiated. The innovation-investment activity intensification purposes were determined. The features of the industrial enterprises sustainable development ensuring through the innovation-investment mechanism formation and implementation were taken into account. The structure of the organizational-economic mechanism of activation of the enterprises' innovation and investment ensuring was determined. The principles of innovation and investment providing of the industrial enterprises activation through the organizational- economic mechanism were proposed. In the article the attention is stressed on the concept of sustainable development of industrial enterprises and on the innovative development paradigm. An interpretation of the essence of the ensuring industrial enterprises sustainable development innovation-investment mechanism was proposed. It was noted the purpose of the organizational-economic mechanism of activation of the enterprises' innovation-investment ensuring — developing the measures to provide favorable institutional and economic conditions for the implementation of industrial enterprises' innovation-investment activity.

№ 7 2014, стор. 14 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 491

Відомості про авторів

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

I. Kreidych

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"


О. С. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

O. Nakonechna

Ph.D. of Economics, assistant professor of the Department of Finance and Credit, International University of Finance

Як цитувати статтю

Крейдич І. М., Наконечна О. С. Концепти реалізації механізму інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 14–16.

Kreidych, I. and Nakonechna, O. (2014), “Concepts of the sustainable development of industrial enterprises through the innovation-investment mechanism realization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 14–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.