EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
С. О. Москаленко, О. П. Слюсарчук

Назад

УДК: 364-624:352

С. О. Москаленко, О. П. Слюсарчук

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтувано роль бюджетної політики як інструменту формування та розвитку соціогуманітарного простору; виокремлено умови, які б уможливили досягнення високої ефективності використання державних фінансів на соціально-гуманітарні потреби. Соціогуманітарний простір розуміється як структура соціальних полів і гуманітарних практик, об'єктивованих у фізичному просторі, що детермінується як географічними, історичними й часовими особливостями, так і державною політикою.
Роль бюджетної політики як інструменту формування та розвитку соціогуманітарного простору визначається її спроможністю забезпечити виконання ключових функцій держави, реалізацію національних інтересів у соціогуманітарній сфері, збалансованість внутрішніх і зовнішніх її інтересів, соціальний мир і створення умов для максимального розкриття творчо-продуктивного потенціалу й самореалізації кожної особистості відповідно до її духовних і матеріальних потреб та інтересів.

S. Moskalenko, O. Slyusarchuk

PUBLIC BUDGETARY POLICY AS AN INSTRUMENT OF SOCIO-HUMANITARIAN FIELD OF UKRAINE FORMING AND DEVELOPMENT

Summary

In the article role of budgetary policy as an instrument of forming and development of socio-humanitarian field is justificated; conditions that would do possible the achievement of the public finances high efficiency use on socialhumanitarian necessities are distinguished. The socio-humanitarian field understands as a structure of the social fields and humanitarian practices in physical space, that are determined by both geographical, historical, sentinel features and public policy.
The role of budgetary policy as an instrument of forming and development of socio-humanitarian field is determined by it's possibility to provide implementation of key functions of the state, realization of national interests in the socio-humanitarian field, balanced of it's internal and external interests, social peace and conditioning for the maximal opening of creatively-productive potential and self-realization of every personality in accordance with her spiritual and material necessities and interests.

№ 8 2014, стор. 120 - 124

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 433

Відомості про авторів

С. О. Москаленко

к. держ. упр., доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

S. Moskalenko

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor of the Economic Policy department, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv


О. П. Слюсарчук

к. е. н., доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Slyusarchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Economic Policy department, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Москаленко С. О., Слюсарчук О. П. Бюджетна політика держави як інструмент формування та розвитку соціогуманітарного простору України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 120–124.

Moskalenko, S. and Slyusarchuk, O. (2014), “Public budgetary policy as an instrument of socio-humanitarian field of Ukraine forming and development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 120–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.