EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НЕРУХОМОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТУ ВЛАСНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Г. М. Запша

Назад

УДК: 35.073.515

Г. М. Запша

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НЕРУХОМОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТУ ВЛАСНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

У статті розглянуто проблеми розвитку нерухомості виробничого призначення як об'єкту власності в сільському господарстві. Визначено, що до основних складових нерухомості виробничого призначення в сільському господарстві відносяться: сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм як цілісні майнові утворення, сільськогосподарські угіддя, включаючи багаторічні насадження, будівлі, споруди сільськогосподарського виробничого призначення, а також інші визначені законодавством об'єкти нерухомості, що використовуються у виробничо-господарській діяльності аграрного сектора. З позицій ретроспективи встановлено, що управління нерухомістю в контексті розвитку відносин власності демонструє наявність двох періодів. Перший — реформаційний, включає 90-і роки минулого сторіччя та збігається з глибинними змінами у відносинах власності на нерухомість, зокрема на землю. Характерною рисою постає наявність високих темпів роздержавлення сільськогосподарських підприємств та персоніфікація власності на землю. В державних підприємствах різко скорочуються земельні ресурси, тоді як у громадян — зростають. Введення в дію об'єктів нерухомості виробничого сільськогосподарського призначення падає. Другий період — пореформений, триває з початку 2000 р. та включає поточний час. До його характерних рис слід віднести масштабне зменшення в недержавних підприємствах земельних угідь та їх збільшення у громадян.

G. Zapsha

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF REAL ESTATE FOR PRODUCTION PURPOSES AS AN OBJECT OF PROPERTY IN AGRICULTURE

Summary

The problems of development of industrial real estate as an object of property in agriculture are considered in the article. It is determined that the main components of the real estate for production purposes in agriculture includes: agricultural enterprises of various organizational-legal forms as an integral property of education, agricultural lands, including perennial plantations, buildings, structures, agricultural production purposes, as well as certain other legislation of the real estate objects, which are used in production and economic activity of the agricultural sector. From the retrospective positions it was found that the real estate management in the context of the development of property relations shows the existence of two periods. The first is the reform consists of 90-ies of the last century and coincides with the deep changes in the relations of property, in particular on the earth. A characteristic feature raises the presence of high rates of privatization of agricultural enterprises and personification of land ownership. In state enterprises land resources sharply reduced, then as citizens is growing. Second period — after-reform, lasts from the beginning of 2000, and includes the current time. Its characteristics should include large-scale reduction in non-state enterprises of the land and the increase in citizens.

№ 9 2014, стор. 45 - 47

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 462

Відомості про авторів

Г. М. Запша

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет

G. Zapsha

Ph.D. in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

Як цитувати статтю

Запша Г. М. Проблеми розвитку нерухомості виробничого призначення як об'єкту власності в сільському господарстві. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 45–47.

Zapsha, G. (2014), “Problems of development of real estate for production purposes as an object of property in agriculture”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 45–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.