EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Н. В. Бунтова

Назад

УДК: 658.012.34

Н. В. Бунтова

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті виділено основні проблеми та тенденції на ринку готельних послуг України, що визначають напрям і динаміку його розвитку. Досліджено основні фактори, що впливають на процес формування готельного бізнесу в країні. Визначено стратегічні напрями розвитку для покращення ефективності роботи підприємств готельної індустрії. Виходячи з аналізу сучасної ситуації на ринку туристичних послуг України, автор доводить, що при визначенні інвестиційної привабливості готельного бізнесу слід враховувати фактори інвестиційного потенціалу території розміщення закладу. Запропоновано напрями раціоналізації функціонування і розвитку підприємств готельного господарства з урахуванням міжнародного досвіду. Розроблено критерії інвестиційної привабливості готельного бізнесу.

N. Buntova

WAYS OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN HOTEL BUSINESS IN THE FACE OF INCREASING EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Summary

The article highlights the main issues and trends in the hotel market of Ukraine, determine the direction and dynamics of its development. The basic factors that affect the process of formation of the hotel business in the country have been researched. And also the strategic directions of development in order to improve the efficiency of hotel industry enterprises have been determined. Coming from the analysis of modern situation on the market of tourist services of Ukraine, the author argues, that in determining the investment attractiveness of the hotel business factors to consider potential investment area accommodation facility. Proposed directions of rational functioning and development of enterprises of hotel Industry based on international experience. Developed criteria for the investment attractiveness of the hotel business.

№ 10 2014, стор. 19 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 252

Відомості про авторів

Н. В. Бунтова

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Київський університет туризму, економіки та права

N. Buntova

Candidate of economic sciences, docent of Department hotel-restaurant business, Kyiv University of Tourism, Economics and Law

Як цитувати статтю

Бунтова Н. В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості готельного бізнесу України в умовах посилення євроінтеграційних процесів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 19–21.

Buntova, N. (2014), “Ways of increasing the investment attractiveness of ukrainian hotel business in the face of increasing european integration processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 19–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.