EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЕМІСІЇ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ ТА ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
А. С. Селютіна

Назад

УДК: 336.763.2

А. С. Селютіна

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЕМІСІЇ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ ТА ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Анотація

Стаття присвячена розгляду привілейованих акцій як гібридних цінних паперів. Систематизовано права і характеристики, якими може бути наділений випуск привілейованих акцій, виявлено основні ризики, до яких вони є найбільш чутливими. Автором висвітлено питання інвестиційної привабливості даного інструменту, виділено переваги та недоліки випуску привілейованих акцій емітентами в порівнянні з облігаціями і простими акціями. Проаналізовано досвід використання привілейованих акцій зарубіжних країн з розвинутим фінансовим ринком, зокрема США. Рівень використання привілейованих акцій на фондових ринках Росії та України також розглянуто.

A. Selyutina

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF PREFERRED STOCKS ISSUE AND THEIR INVESTMENT ATTRACTIVENESS: THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES AND DOMESTIC MARKET REALITIES

Summary

The article is devoted to the preferred stocks as hybrid securities. Systematized the rights and characteristics that can be given to preferred stocks issue, identified the major risks to which they are most sensitive. The questions of investment attractiveness of the instrument are highlighted, the advantages and disadvantages of preferred stock for issuers compared to bonds and common shares are identified. The author analyzes the foreign countries' experience of using the preferred stocks on developed financial markets, including the United States. The level of using preferred stocks on the Ukrainian and Russian stock markets is also discussed.

№ 11 2014, стор. 93 - 97

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 269

Відомості про авторів

А. С. Селютіна

здобувач кафедри фінансові ринки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

A. Selyutina

Researcher at Financial markets Department, Kyiv National Economics University named after Vadum Getman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.