EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
М. В. Сіцінська

Назад

УДК: 351.86-047.64

М. В. Сіцінська

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання щодо розроблення проекту Національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Наголошено, що Національна стратегія конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей та поглядів розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, визначених Стратегією національної безпеки України, Стратегічним оборонним бюлетенем України, Воєнною доктриною України. Обгрунтовано, що метою реалізації Національної стратегії є розвиток демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, який здійснюється органами державної влади та інституціями громадянського суспільства, для попередження і недопущення порушень конституційних прав і свобод людини та громадянина. Доведено, що дієвий демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства.

M. Sitsinska

THE ORETICAL BASES OF DEVELOPMENT OF THE DRAFT NATIONAL STRATEGY THE DEVELOPMENT OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

Summary

The article considers actual issues on development of the draft National strategy for the development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. Noted that the national strategy specifies the main ways of realization of conceptual ideas and perspectives of development of civil democratic control over the security sector and defense defined by the national security Strategy of Ukraine's Strategic defence Bulletin of Ukraine, the Military doctrine of Ukraine. It is proved that the purpose of implementation of the National strategy is the development of civil democratic control over the security sector and defence, which is implemented by public authorities and civil society institutions, to prevent and avoid violation of constitutional rights and freedoms of man and citizen. It is proved that effective democratic civilian control over the security sector and defence is a necessary condition of sustainable democratic development of the society.

№ 11 2014, стор. 125 - 127

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 436

Відомості про авторів

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management National academy of public administration the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Сіцінська М. В. Теоретичні основи розробки проекту національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 125–127.

Sitsinska, M. (2014), “The oretical bases of development of the draft national strategy the development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 125–127.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.