EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСНИХ ЧИННИКІВ НА ОСНОВІ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
М. І. Іщенко, В. Я. Нусінов

Назад

УДК: 65.012.8: 338.246

М. І. Іщенко, В. Я. Нусінов

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСНИХ ЧИННИКІВ НА ОСНОВІ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Анотація

У статті на основі залежностей результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів від їх ресурсного базису з урахуванням фази циклу ділової активності розроблено методику визначення потреби в основних групах ресурсів. Запропоновані підходи дозволяють побудувати загальний план перетворення стану ресурсного потенціалу підприємства для максимально ефективного його використання та отримання необхідного прогнозованого фінансово-економічного результату. Встановлено, що гірничо-збагачувальні комбінати у стадії зростання ділової активності потребують залучення додаткових фінансових ресурсів.

М. Ischenko, V. Nusinov

METHODICAL APPROACHES TO THE PLANNING OF RESOURCE FACTORS ON THE BASIS OF THE OBJECTIVE FUNCTION OF FINANCIAL RESULTS

Summary

The article based on the dependencies of activity results of ore mining plants from their resource basis taking into account the phase of the business cycle the technique of determining the needs of the main groups of resources. The proposed approach allows to construct the General plan of converting the state of the resource potential of the enterprise to maximize its use and obtain the necessary predictable financial-economic result. It is established that the processing plants in stage of business growth of the need to attract additional financial resources.

№ 13 2014, стор. 14 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, директор Гірничодобувного дивізіону, ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC


В. Я. Нусінов

д. е. н., проф., зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

V. Nusinov

doctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, State higher educational institution "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Іщенко М. І., Нусінов В. Я. Методичні підходи до планування ресурсних чинників на основі цільової функції фінансових результатів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 14–17.

Ischenko, М. and Nusinov, V. (2014), “Methodical approaches to the planning of resource factors on the basis of the objective function of financial results”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 14–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.