EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТИРІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ
В. Л. Пластун, О. Л. Пластун

Назад

УДК: 336.761

В. Л. Пластун, О. Л. Пластун

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТИРІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Анотація

У статті розглядаються особливості організації діяльності інституційних інвесторів різних типів. Акцент здійснено на ключових аспектах, які визначають цільові орієнтири при формуванні інвестиційних портфелів. Зокрема в роботі розглянуті загальні цілі інституційних інвесторів, пов'язані із досягненням необхідного рівня дохідності, мінімізації ризику, забезпечення ліквідності портфелю. Окремої уваги потребують обмеження з боку регулюючих органів щодо структури сформованих портфелів. У статті наголошується на важливості врахування природи зобов'язань різних типів інституційних інвесторів, що призводить до інвестування у безризикові низько дохідні активи, виконанні нормативів платоспроможності, узгодження строків, дохідності між активами і пасивами. На основі виокремлення зазначених проблем і особливостей у статті здійснено узагальнення стратегічних цілей інституційних інвесторів при формуванні інвестиційних портфелів, що може виступати основою для удосконалення їх діяльності та виступити орієнтирами для проведення подальших досліджень.

V. Plastun, O. Plastun

FEATURES OF TARGET DETERMINING OF INSTITUTIONAL INVESTORS

Summary

The article discusses activities of different types of institutional investors. Emphasis is made on the key aspects that define targets of portfolio management. In particular, the paper discusses general objectives of institutional investors related to the achievement of the required level of profitability, minimize risk, and provide liquidity of the investment portfolio. Special attention should be paid to constraints of regulators on the structure of existing portfolios. The article stresses the importance of taking into account the nature of the obligations of different types of institutional investors, which leads to risk-free investment in low earning assets, the performance standards of solvency, agreement between terms and yield between assets and liabilities. On the basis of these features in the article strategic goals of portfolio management of institutional investors are summarized that can serve as the basis for the improvement of their activities and to act as benchmarks for further research.

№ 14 2014, стор. 6 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 364

Відомості про авторів

В. Л. Пластун

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

V. Plastun

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Finance Department


О. Л. Пластун

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

O. Plastun

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Accounting and Audit Department, SHEI "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

Як цитувати статтю

Пластун В. Л., Пластун О. Л. Особливості визначення цільових орієнтирів інституційних інвесторів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 6–9.

Plastun, V. and Plastun, O. (2014), “Features of target determining of institutional investors”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 6–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.