EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА"
В. С. Андрієць

Назад

УДК: 330.1

В. С. Андрієць

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА"

Анотація

У статті проведено критичний аналіз розкриття змісту інвестиційної привабливості як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. На основі існуючих підходів науковців, а також ідентифікованих та обгрунтованих нових характеристик, сформовано визначення поняття "інвестиційної привабливості" — це багаторівнева інтегральна характеристика сукупності економіко-психологічних аспектів оцінки підприємства, побудована при тісній взаємодії з потенційними інвесторами, яка відповідає їхнім вимогам та забезпечує позитивний ефект від вкладень.

V. Andrijets

THE ECONOMICAL ESSENCE OF "ENTERPRISE INVESTMENT ATTRACTIVENESS"

Summary

In the article is critically analyzed the contents of the disclosure of investment attractiveness of both domestic and foreign scholars. On the basis of existing scientific approaches and identified and justified new characteristics is formed the definition of "investment attractiveness" — a multi-integral characteristic set of economic and psychological aspects of the assessment of the enterprise, built in close cooperation with potential investors that meets their needs and provides positive effect on investment.

№ 16 2014, стор. 20 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 491

Відомості про авторів

В. С. Андрієць

к. е. н., ст. викл., КНТЕУ

V. Andrijets

candidate of economic science, senior lecturer, KNTEU

Як цитувати статтю

Андрієць В. С. Економічна сутність поняття "інвестиційна привабливість підприємства". Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 20–22.

Andrijets, V. (2014), “The economical essence of "enterprise investment attractiveness"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 20–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.