EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Т. В. Любонько

Назад

УДК: 338.48

Т. В. Любонько

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядається система правового державного регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму. Визначено пріоритетні напрями державної політики розвитку туризму. Окреслено основні цілі та мету державного регулювання на національному та регіональному рівні. Визначено модель участі держави в організації й регулюванні розвитку туристичної діяльності регіонів.
У статті встановлено, що туристична галузь в Україні є п'ятою за значенням складовою поповнення бюджету, а в перспективі її питома вага у поповненні бюджету країни може значно зрости. Розвиток туризму в Україні діалектично пов'язаний з розвитком таких секторів економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку та туристичного призначення.
Узагальнено, що законодавча основа державного регулювання туристичної діяльності в Україні є важливою для розвитку туристичної галузі країни. Державне регулювання туристичної індустрії здійснюється за допомогою різноманітних принципів та напрямів державного регулювання, найбільш ефективними з яких є створення ефективного механізму державного регулювання та розробка і реалізація програм розвитку туризму.
Наведені в статті результати дослідження можуть бути використані в якості джерела інформації для побудови ефективного механізму державного регулювання, створення європейської моделі управління в туристичній індустрії.

T. Lyubonko

LEGAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF TOURISM IN UKRAINE

Summary

The article deals with the legal system of state regulation of business in tourism. It determines the prioritized directions of the state policy for tourism development. The basic objectives and purpose of government regulation at national and regional level are also considered. The article defines the model of state involvement in the organization and regulation of the development of tourism regions.
The article states that the tourism industry in Ukraine takes the fifth place in terms of value for the budget, and in perspective its share in the national budget may increase significantly. Tourism development in Ukraine is dialectically linked with the development of such sectors of economics as transport, trade, communication, construction, agriculture, production of consumer goods.
It is summarized that the legislative basis for state regulation of tourism in Ukraine is essential for the development of tourism industry in the country. State regulation of the tourism industry is accomplished by using various principles and directions of state regulation, the most effective of which is the creation of an effective mechanism of state regulation and the development and implementation of programs for tourism development.
The research findings stated in the article can be used as a source of information for the formation of an effective mechanism of state regulation and creation of a European model of management in tourism.

№ 18 2014, стор. 87 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 366

Відомості про авторів

Т. В. Любонько

викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

T. Lyubonko

lecturer Department of tourism and hotel-restaurant businesses Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

Як цитувати статтю

Любонько Т. В. Правові засади державного регулювання туристичної діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 87–90.

Lyubonko, T. (2014), “Legal principles of state regulation of tourism in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 87–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.