EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
З. А. Мацук

Назад

УДК: 336.648

З. А. Мацук

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Анотація

У статті проведено аналіз фінансування підприємств малого бізнесу на матеріалах Західного регіону, розглянуто роль регіональних інвестиційних фондів у процесі реалізації регіональної інвестиційної політики, проведено оцінку показників їх інвестиційної діяльності на території регіону. Приділено увагу проблемам трансформації заощаджень в інвестиційний капітал через інвестиційні фонди в умовах удосконалення ринку фінансових послуг та його вплив на розвиток малого бізнесу. Обгрунтовано доцільність діяльності малого бізнесу для ефективного соціально-економічного розвитку регіону. Запропоновано використання корпоративного фінансування як альтернатива банківському. Дається алгоритм руху коштів всередині корпоративного фонду. Досліджено переваги корпоративного інвестування: взаємозв'язки акціонерів з Фондом та наявність інституціональних ресурсів.

Z. Matsuk

ANALYTICAL EVALUATION OF SMALL BUSINESS FINANCING IN WESTERN UKRAINE: BENEFITS OF CORPORATE INVESTMENT

Summary

The article analyzes the financing of small businesses based on the resources of the Western region, investigates the role of regional investment funds in the implementation of regional investment policy, and evaluates the indicators of investment activity in the region. Special attention is paid to the problems of transformation of savings into investment capital through investment funds in terms of improving the financial market and its impact on small business development. The article demonstrates the practicability of small business for effective socioeconomic development. The use of corporate finance as an alternative to banking is considered. The algorithm of funds flow within the corporate system is given. The article investigates the benefits of corporate investment: relationships of shareholders with funds, and the availability of institutional resources.

№ 19 2014, стор. 19 - 23

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 651

Відомості про авторів

З. А. Мацук

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Z. Matsuk

сandidate of Economic Sciences, docent (Associate Professor), department of Finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Як цитувати статтю

Мацук З. А. Аналітична оцінка фінансування підприємств малого бізнесу в західному регіоні України: переваги корпоративного інвестування. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 19. С. 19–23.

Matsuk, Z. (2014), “Analytical evaluation of small business financing in western Ukraine: benefits of corporate investment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 19–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.