EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
К. В. Орєхова

Назад

УДК: 330.322

К. В. Орєхова

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджено сучасні підходи щодо визначення поняття "інвестиційна стратегія". Визначено, що інвестиційна стратегія підприємства — це системне поняття, яке повністю відображає особливості інвестиційної діяльності, та спрямоване на її розвиток як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективах. З'ясовано основні ознаки та види інвестиційних стратегій підприємства. До ключових факторів, які впливають на вибір інвестиційної стратегії підприємства віднесено: існуючу загальну стратегію розвитку підприємства та систему його цілей; стадію життєвого циклу підприємства; стан зовнішнього та внутрішнього ринків інвестиційних ресурсів; рівень інвестиційних ризиків; інвестиційну привабливість підприємства як об'єкта інвестування ресурсів. Також у роботі визначено основні етапи формування інвестиційної стратегії підприємства в умовах невизначеності.

K. Orekhova

FORMATION INVESTMENT STRATEGY OF ENTERPRISE

Summary

Modern approaches to definition of "investment strategy" have been developed. Determined that investment strategy of enterprise is systemic concept, which reflects features of investment activity of enterprise and it is directed on its development as in short and long terms. Features and types of investment strategies have been improved. For major factors, which influencing on choice of investment strategy, have been included: development strategy of enterprise and system of its aims; life cycle stages of enterprise; state of domestic and foreign markets investment resources; level of investment risk; investment attractiveness of enterprise as object of investment resources. Stages formatting of investment strategy have been put forward.

№ 21 2014, стор. 14 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1481

Відомості про авторів

К. В. Орєхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

K. Orekhova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of finance, finance and economic department, Kharkiv institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (city Kyiv)

Як цитувати статтю

Орєхова К. В. Формування інвестиційної стратегії підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 14–17.

Orekhova, K. (2014), “Formation investment strategy of enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 14–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.