EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ
О. Є. Зарічук

Назад

УДК: 336.5

О. Є. Зарічук

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто вплив інституційних інвесторів на розвиток національних економік, проаналізовано відповідний досвід зарубіжних країн, досліджено сучасний стан розвитку вітчизняних інституційних інвесторів. Піддано аналізу актуальні тенденції розвитку інститутів спільного інвестування та причини існуючих диспропорцій їх розвитку. Розроблено рекомендації, направлені на стимулювання розвитку невенчурних інститутів спільного інвестування та становлення їх в якості потужних інституційних інвесторів.

O. Zarichyk

FEATURES OF THE FORMATION OF COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL INVESTORS IN UKRAINE

Summary

The article coverage's the impact of institutional investors on the national economies development of and analyzes relevant experience of foreign countries, the current state of domestic institutional investors. Carry out analysis is inquired of current trends in the development of collective investment institutions and causes of existing disparities of development. Worked out the recommendations of stimulating the development non-venture institutions of collective investment and their formation as a powerful institutional investors.

№ 21 2014, стор. 81 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 625

Відомості про авторів

О. Є. Зарічук

здобувач, заст. керуючого відділенням ПАТ АКБ "АРКАДА" у м. Вінниця

O. Zarichyk

The deputy director of department PC GST "ARCADA", Vinnitsya

Як цитувати статтю

Зарічук О. Є. Особливості становлення інститутів спільного інвестування в контексті розвитку інституційних інвесторів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 81–86.

Zarichyk, O. (2014), “Features of the formation of collective investment institutions in the context of institutional investors in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 81–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.