EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Т. В. Радевич

Назад

УДК: 657.424:34

Т. В. Радевич

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Анотація

У статті розкрито важливість капітальних інвестицій для розвитку національних підприємств та економіки України в цілому. Узагальнено результати останніх наукових досліджень та публікацій за обраною тематикою. Встановлено, що вимоги чинних законодавчих і нормативних документів щодо трактування сутності капітальних інвестицій є не узгодженими між собою та суперечливими. Дано критичну оцінку визначень капітальних інвестицій, наведених у різних нормативно-правових актах. Обгрунтовано недоцільність трактування сутності капітальних інвестицій як витрат. Уточнено визначення капітальних інвестицій з метою удосконалення їх класифікації, синтетичного та аналітичного обліку, достовірного відображення у звітності, контролю та аналізу.

T. Radevich

LEGAL REGULATION OF THE ESSENCE OF CAPITAL INVESTMENT

Summary

The article deals with the importance of capital investment for the development of national enterprises and the economy of Ukraine. The results of the latest research and publications on selected topics. It is established that the requirements of applicable laws and regulations regarding the interpretation of the essence of capital investment is not consistent with one another and contradictory. Given the critical evaluation of the definitions of capital investment presented in different legal acts. Unreasonableness grounded interpretation of the essence capital investment as an expense. Clarified the definition of capital investment to improve their classification, synthetic and analytical accounting, fair in the reporting, monitoring and analysis.

№ 23 2014, стор. 64 - 68

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 569

Відомості про авторів

Т. В. Радевич

аспірант, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

T. Radevich

Postgraduate Poltava University of Economics and Trade

Як цитувати статтю

Радевич Т. В. Нормативно-правове регулювання сутності капітальних інвестицій. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 64–68.

Radevich, T. (2014), “Legal regulation of the essence of capital investment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 64–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.