EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
С. М. Сітарський

Назад

УДК: 35.07:32:316.485.6

С. М. Сітарський

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

Анотація

У статті наведено ключові засади функціонування органів державної влади у демократичній, соціальній, правовій державі. Розглянуто основні права і зобов'язання інститутів влади щодо забезпечення основних виборчих та політичних прав з метою попередження політичних конфліктів.
Проаналізовано проблему подолання кадрових деформацій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
Зазначено, що вдосконалення політичної системи в сучасних умовах можливе лише через реформування державного управління. Наведено основні стратегічні цілі реформування органів державної влади, які визначено політичним курсом на євроінтеграцію.

S. Sitarskiy

THE ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF PUBLIC AUTHORITIES IN RESOLVING SOCIAL AND POLITICAL CONFLICTS

Summary

The paper presents the key principles of state authorities in a democratic, social, legal state. The basic rights and obligations of government institutions to provide basic electoral and political rights to prevent political conflicts.
The problem of overcoming human strains in government, local government.
It is noted that the improvement of the political system in modern terms is possible only through the public administration reform. The basic strategic goals of reforming government defined the political course of European integration.

№ 2 2015, стор. 144 - 149

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 195

Відомості про авторів

С. М. Сітарський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Sitarskiy

Postgraduate Department of globalization, European integration and national security management, the National аcademy of рublic аdministration, office of the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.