EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО РЕАГУВАННЯ НА ТРАНСПОРТНІ КАТАСТРОФИ
П. Б. Волянський

Назад

УДК: 355.588:347.132.15

П. Б. Волянський

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО РЕАГУВАННЯ НА ТРАНСПОРТНІ КАТАСТРОФИ

Анотація

Статистика виникнення надзвичайних ситуацій в Україні за останні роки свідчить про зниження загальної кількості надзвичайних ситуацій, що є результатом ефективності організаційних та практичних запобіжних заходів єдиної державної системи цивільного захисту.
У той же час, найбільша кількість надзвичайних ситуацій, особливо із загибеллю людей, припадає на транспорт, що підтверджує його високу потенційну небезпечність як галузі господарства. Щорічно в Україні транспортом загального користування перевозиться понад 900 мільйонів тонн вантажів (у тому числі велика кількість небезпечних), понад 3 мільярди пасажирів. На залізничний транспорт припадає близько 60% вантажних перевезень, автомобільний — 26%, річковий і морський — 14%.
У науковій статті розглянуто причини виникнення транспортних аварій, розкрито їх небезпечні передумови, проведено аналіз стану надання медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах на догоспітальному етапі, досліджено механізми державного регулювання реагуванням медичних закладів на дорожньо-транспортні пригоди з великою кількістю постраждалих.

P. Volyanskiy

IMPROVING MECHANISMS OF THE STATE REGULATION OF MEDICAL RESPONSE TO CAR ACCIDENTS

Summary

Recent years the statistic of emergencies in Ukraine shows a decline of the total number of emergencies as a result of efficiency organizational and practical precautions of unified public system of civil protection.
At the same time, the largest number of emergencies, especially with the loss of life, concerns the transport, which confirms its high potential danger as an industry sector. Every year in Ukraine by public transport carry over more than 900 million tons of cargo (including a large number of dangerous), over 3 billion passengers. In rail transport account for about 60% of freight traffic, the car — 26%, river and sea — 14%.
The scientific article examines causes of traffic accidents, their dangerous preconditions, analyzes the medical care to victims of road accidents in the prehospital phase. Also, investigated mechanisms of the state regulation of a reaction of medical facilities to traffic accidents with many victims.

№ 4 2015, стор. 91 - 94

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 427

Відомості про авторів

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

P. Volyanskiy

doctor of sciences in public administration, docent, acting head, Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

Як цитувати статтю

Волянський П. Б. Удосконалення механізмів державного регулювання медичного реагування на транспортні катастрофи . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 91–94.

Volyanskiy, P. (2015), “Improving mechanisms of the state regulation of medical response to car accidents”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 91–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.