EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ОБЛІКУ ЧИ МСФЗ: ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ
З. В. Мокринська

Назад

УДК: 657

З. В. Мокринська

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ОБЛІКУ ЧИ МСФЗ: ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у Швейцарії. Наведено фактори, що вплинули на формування сучасної облікової практики та вимог до складання фінансової звітності. Проаналізовано обов'язкові вимоги щодо ведення обліку та складання фінансової звітності у відповідності до швейцарського законодавства. Досліджено особливості застосування облікових стандартів у Швейцарії.

Z. Mokrynska

NATIONAL АCCOUNTING STANDARDS OR IFRS: THE EXPERIENCE OF SWITZERLAND

Summary

The article is devoted to the study of features of accounting and financial reporting in Switzerland. Shows the factors that influenced the formation of the modern accounting practices and requirements for financial reporting. Analyzed the mandatory requirements for accounting and financial reporting in accordance with Swiss law. The features of the accounting standards in Switzerland.

№ 7 2015, стор. 49 - 54

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 681

Відомості про авторів

З. В. Мокринська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

Z. Mokrynska

PhD, Docent of Department of Finance, Accounting and Auditing National Aviation University, Kyiv

Як цитувати статтю

Мокринська З. В. Національні стандарти обліку чи мсфз: досвід швейцарії. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 49–54.

Mokrynska, Z. (2015), “National аccounting standards or ifrs: the experience of switzerland”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 49–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.