EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ШИННОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
О. М. Чернишева

Назад

УДК: 338.33:678.065

О. М. Чернишева

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ШИННОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

Стаття присвячена формуванню науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо визначення змісту складових стратегічного набору підприємства шинного виробництва при підвищенні конкурентоспроможності продукції. Визначено стратегічні зони господарювання з урахуванням тенденцій у виробництві і споживанні шинної продукції. Зазначено, що координати удосконаленого географічного вектору зростання доцільно використовувати для формування напрямів конкурентоспроможного розвитку підприємства та складових конкурентоспроможності шинної продукції. Запропоновано формувати конкурентні переваги підприємства шинного виробництва у відповідності до складових конкурентоспроможності продукції — якості та вартості, а також визначено зміст типових стратегій по досягненню конкурентних переваг у шинному виробництві. Сформовано методичні інструменти для виявлення внутрішніх синергетичних ефектів у шинному виробництві: структуру витрат на виробництво продукції, структуру обладнання та кореляційний зв'язок між обсягами виробництва окремих груп шин. Зовнішні синергетичні ефекти запропоновано виявляти на основі кореляційного зв'язку між споживанням у групах шин. Пріоритетні цільові орієнтири для функціональних (маркетингової та фінансової) стратегій у кожній групі шин запропоновано формувати на основі структури витрат на виробництво продукції. Ґрунтуючись на виявленій наявності внутрішнього та зовнішнього синергізму у шинному виробництві, сформовано матрицю наявності синергетичних ефектів у виробництві та споживанні продукції за групами шин, яку запропоновано використовувати для формування портфеля стратегічних зон господарювання у шинному виробництві.

H. Chernysheva

TIRE ENTERPRISE STRATEGY AT IMPROVING THE OUTPUT COMPETITIVENESS

Summary

The article is devoted to elaboration of scientific methodical conceptions and practical recommendations for determining of meaning the tire enterprise strategic set at improving the output competitiveness. Strategic zones of economic managing considering the trends in tire output production and consumption were determined. Coordinates of geographic growth vector were offered for forming the tire enterprise competitive development directions and components of tire output competitiveness. It was offered to form tire enterprise competitive advantages according to components of output competitiveness — quality and cost. The meaning of typical strategies to achieve the competitive advantages in tire production was determined. The methodical instruments for detection of internal synergy were formed. These instruments are: the structure of costs of production, the structure of equipment and correlation between the volumes of production of certain tire groups. It was offered to determine the external synergy by means of correlation between the volumes of consumption of certain tire groups. The structure of costs of production was offered for forming the priority targets for functional strategies (marketing and financial) in every tire group. The matrix of synergy existing in the tire production and consumption was formed by means of detected internal and external synergy in tire production. This matrix was offered for forming the portfolio of strategic zones of economic managing in tire production.

№ 8 2015, стор. 81 - 87

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 675

Відомості про авторів

О. М. Чернишева

викладач кафедри менеджменту та фінансів, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ

H. Chernysheva

lecturer of the management and finances department, SHEI "Ukrainian State University of Chemical Technology"

Як цитувати статтю

Чернишева О. М. Стратегія підприємства шинного виробництва при підвищенні конкурентоспроможності продукції. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 81–87.

Chernysheva, H. (2015), “Tire enterprise strategy at improving the output competitiveness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 81–87.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.