EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
А. В. Кожина

Назад

УДК: 352:323.2

А. В. Кожина

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Стаття містить результати дослідження щодо формування державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні. Розглянуто сутність понять "політика", "державна політика", "державна політика щодо місцевого самоврядування" та різні погляди на визначення цих термінів. Проаналізовано українське законодавство, основні міжнародні документи та реальний стан місцевого самоврядування та відзначено, що в Україні є необхідною нормативно-правова база, яка дає можливість державі забезпечувати функціонування і подальший розвиток місцевого самоврядування на принципах децентралізації та субсидіарності. На основі цього виділено основні пріоритети державної політики щодо місцевого самоврядування та проаналізовано можливості її модернізації в контексті децентралізації влади та розвитку громадянського суспільства в Україні.

A. Kozhyna

PUBLIC POLICY PRIORITIES FOR LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF POWER AND CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

Summary

This article contains the results of research on the formation of state policy of local self-government development in Ukraine. Was considered the essence of the concepts of "policy", "state policy", "state policy on local government" and different views on the definition of these terms. Been analyzed Ukrainian legislation, the main international documents and the real state of local self-government and noted that Ukraine has the necessary legal framework, that makes it possible to the state to ensure the functioning and further development of local self-government on the principles of decentralization and subsidiarity. On this basis identified the main priorities of state policy on local self-government and analyzed the possibility of its modernization in the context of power decentralization and development of civil society in Ukraine.

№ 9 2015, стор. 98 - 101

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 594

Відомості про авторів

А. В. Кожина

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління, м. Київ

A. Kozhyna

PhD in Public Administration, Associate Professor of the department of Public Administration and Local Self-Government of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

Як цитувати статтю

Кожина А. В. Пріоритети державної політики щодо місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та розвитку громадянського суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 98–101.

Kozhyna, A. (2015), “Public policy priorities for local self-government in the context of decentralization of power and civil society development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 98–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.