EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІДЕРСТВО ЯК ФЕНОМЕН УПРАВЛІННЯ ГРУПОЮ
І. М. Грищенко

Назад

УДК: 351

І. М. Грищенко

ЛІДЕРСТВО ЯК ФЕНОМЕН УПРАВЛІННЯ ГРУПОЮ

Анотація

У статті, присвяченій дослідженню лідерства як феномену управління групою, розкрито сутність лідерства як форми діяльності направленої на взаємовідносини між лідером та групою послідовників і використання особистих рис характеру та реакції на них інших людей й взаємовпливу, який чинить група на лідера і навпаки. Досліджено вплив лідера направлений на досягнення спільних цілей, шляхом використання форм міжособистісного спілкування та взаємодії в групі. З'ясовано, що оцінювати лідера необхідно за ступенем і якістю впливу на членів групи і внутрішньогрупові процеси, на зміну характеристик складу групи, природу та ефективність її діяльності. Доведено, що для збереження своєї лідерської позиції лідер повинен бути чутливим до потреб і запитів групи.

I. Gryshchenko

LEADERSHIP AS A PHENOMENON OF GROUP MANAGEMENT

Summary

The article dedication to research leadership as a group phenomenon administration essence of leadership as a form of activity focused on the relationship between the leader and group of followers and use of personal traits and reactions to them and others of interference exerted on the group leader and vice versa. The influence of the leader aimed at achieving common goals through the use of forms of interpersonal communication and interaction in a group. Found, that the leader must assess the degree and quality of impact on intra-group members and processes to change the characteristics of the group, the nature and effectiveness. It is proved that to maintain its leading position leadership should be sensitive to the needs and demands of the group.

№ 10 2015, стор. 116 - 119

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 659

Відомості про авторів

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

Як цитувати статтю

Грищенко І. М. Лідерство як феномен управління групою. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 116–119.

Gryshchenko, I. (2015), “Leadership as a phenomenon of group management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 116–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.