EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
С. В. Легомінова

Назад

УДК: 331.5

С. В. Легомінова

СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Анотація

У статті досліджено основні тенденції зайнятості населення національної економіки в залежності від демографічних та економічних тенденцій, що мають місце на ринку праці. Окреслено необхідність формування інноваційних кластерів як інструмента підвищення зайнятості, виявлено організацію основних форм нестандартної зайнятості як проявлення саморганізаціі ринку праці, що в цілому позитивно вплине на процеси активізації економічного розвитку України.

S. Legominova

CURRENT LABOR MARKET IN UKRAINE: PROBLEMS AND TRENDS

Summary

The article studies the main trends in the employment of the national economy according to demographic and economic trends taking place in the labor market. Highlighted the need for the formation of innovation clusters as a tool for increasing employment, the organization revealed the main forms of non-standard employment as a manifestation of self-organization of the labor market, which generally have a positive impact on the process of activating economic development of Ukraine.

№ 19 2015, стор. 39 - 43

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 489

Відомості про авторів

С. В. Легомінова

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та права, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

S. Legominova

Candidate of Economic Sciences (PhD in Economics) Associate Professor of Economics, Business and Law State University of Telecommunications, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Легомінова С. В. Сучасний ринок праці України: проблеми та тенденції. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 39–43.

Legominova, S. (2015), “Current labor market in Ukraine: problems and trends”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 39–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.