EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЄС: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
О. В. Небильцова

Назад

УДК: 657.375.6:339.924

О. В. Небильцова

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЄС: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

Анотація

Предметом дослідження у статті є як рамкові засади, так і особливості аналітичної методології, яку ефективно застосовано на макрорівні щодо промислової політики ЄС до 2020 р., на середньому — Стратегії розвитку Києва до 2025 р. та мікрорівні — щодо підготовки суб'єктами економічної діяльності інтегрованої звітності. Розкрито теоретичні та практичні аспекти застосування СВОТ-аналізу як одного із основних аналітичних методів.
Виявлено зв'язок гносеологічного потенціалу цього методу з низкою основоположних принципів складання інтегрованої звітності, зокрема, такими, як "стратегічна спрямованість" та "орієнтація на майбутнє". Увагу сфокусовано на такому ключовому елементі Інтегрованого звіту, як середовище, в якій компанії здійснюють свою діяльність, що вимагає визначення зовнішніх ризиків (загроз) та можливостей, а також альтернативних стратегій для досягнення їх цілей.

O. Nebyltsova

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF INTEGRATED REPORTING IMPLEMENTATION IN EU: METHODOLOGICAL APPROACHES

Summary

The subject of the article is both framework and peculiarities of analytic methodology effectively applied macro-level towards EU industrial policy till 2020, middle level — Kiev strategy development till 2025 and micro-level — towards integrated reporting preparation by economic entities. It is discovered theoretical and practical aspects of SWOT-analysis method application.

№ 23 2015, стор. 111 - 114

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 233

Відомості про авторів

О. В. Небильцова

к. е. н., доцент, професор, заступник завідувача кафедри міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

O. Nebyltsova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Deputy chief of International Accounting and Audit Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Небильцова О. В. Реалізація основоположних принципів підготовки інтегрованої звітності в єс: методологічні підходи. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 111–114.

Nebyltsova, O. (2015), “Fundamental principles of integrated reporting implementation in eu: methodological approaches”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 111–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.