EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
О. В. Ситник

Назад

УДК: 330.322:336

О. В. Ситник

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анотація

У статті визначено основну проблематику теоретико-методологічних засад інвестиційної привабливості, розглянуто сутність інвестиційної привабливості підприємства з різних точок зору, виділено основні підходи до змісту досліджуваної категорії. Досліджено зміст інвестиційної привабливості з макро-, мікро- та мезорівнях. Визначено основні сутнісні характеристики інвестиційної привабливості підприємства. Подано авторську класифікацію інвестиційної привабливості підприємства.

O. Sitnik

ECONOMIC ESSENCE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISE AND ITS DESCRIPTION

Summary

In the article certainly basic problematiku teoretiko-methodological principles of investment attractiveness, essence of investment attractiveness of enterprise is considered from the different points of view, the basic going is selected near maintenance of the probed category. Investigational maintenance of investment attractiveness from makro-, mikro- and mezorivnyakh. Certainly basic essence descriptions of investment attractiveness of enterprise. Author classification of investment attractiveness of enterprise is given.

№ 23 2015, стор. 127 - 130

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 632

Відомості про авторів

О. В. Ситник

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"

O. Sitnik

senior teacher of department of finances and credit, Private higher educational establishment "International University of Finance"

Як цитувати статтю

Ситник О. В. Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та її характеристики. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 127–130.

Sitnik, O. (2015), “Economic essence of investment attractiveness of enterprise and its description”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 127–130.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.