EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ
О. М. Відлер

Назад

УДК: 351.86

О. М. Відлер

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

Анотація

У статті зазначено, що сьогоднішня система забезпечення європейської безпеки у сфері захисту та охорони державного кордону Європейського Союзу виявилася неготовою ефективно протистояти великої кількості мігрантів. З'ясовано, що до кінця 2014 року, за даними ООН, число вимушених переселенців в світі досягло 59,5 млн чоловік. Розкрито зміст теоретичних аспектів державного управління у сфері безпеки державного кордону. Встановлено, що перед Україною стоять зовнішні і внутрішні виклики та загрози національній безпеці України у сфері нелегальної міграції, які безпосередньо пов'язані із військовою агресією Російської Федерації проти України та європейською міграційною кризою. Доведено необхідність вдосконалення механізмів державного управління у цій сфері що дозволить забезпечити ефективну реалізацію державної міграційної політики та політики національної безпеки з питань протидії нелегальній міграції.

O. Wydler

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF MECHANISM OF STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE OF COMBATING ILLEGAL MIGRATION

Summary

The article stated that today's system of European security in the sphere of protection of state border of the European Union was unprepared to effectively counter a large number of migrants. It was found that by the end of 2014, according to UN data, the number of forced migrants in the world increased to 59.5 million people. The content of the theoretical aspects of public administration in the sphere of security of the state border. It is established that Ukraine faces external and internal challenges and threats to national security of Ukraine in the sphere of illegal migration, are directly related to the military aggression of Russian Federation against Ukraine and the European migration crisis. It proves a necessity of perfection of mechanisms of state control in this sphere that will allow to ensure effective implementation of the state migration policy and national security policy on combating illegal migration.

№ 3 2016, стор. 87 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 897

Відомості про авторів

О. М. Відлер

аспірант, Академія муніципального управління

O. Wydler

PhD student of Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Відлер О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття механізми державного управління у сфері протидії нелегальній міграції. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 87–90.

Wydler, O. (2016), “Theoretical approaches to the definition of mechanism of state management in the sphere of combating illegal migration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 87–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.