EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Я. Ю. Дем'ян

Назад

УДК: 330.322:338.43

Я. Ю. Дем'ян

ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

Аграрний сектор України потребує значних як внутрішніх так і зовнішніх інвестиційних надходжень. Особливо актуальності набуло завдання створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій після підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Набуття членства нашої держави в ЄС в умовах глобальної конкуренції на світових ринках потребує науково-практичних розробок, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості в умовах глибоких суспільних трансформацій перехідного періоду до цивілізованих ринкових відносин.

Ya Demyan

PROBLEMS AND RISKS OF FORMATION OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT IN AGRICULTURAL SECTOR

Summary

Ukraine's Agricultural sector requires significant both domestic and foreign investment revenues. Particular importance has gain the task of creating a favorable investment climate and attract the investments after signing an association agreement between Ukraine and the European Union. Becoming the Membe rof the EU our country in the global competition in the global markets requires scientific developments focused on improving the investment attractiveness in the terms of deep social transformations and transition to a civilized market relations.

№ 6 2016, стор. 54 - 57

Кількість переглядів: 669

Відомості про авторів

Я. Ю. Дем'ян

cт. викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

Ya Demyan

senior lecturer of menedgment and economic process department, Mukachevo state university, Mykachevo

Як цитувати статтю

Дем'ян Я. Ю. Проблеми та ризики формування інвестиційного середовища в аграрному секторі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 54–57.

Demyan, Ya (2016), “Problems and risks of formation of the investment environment in agricultural sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 54–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.