EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ТРАНСПОРТНУ ПОЛІТИКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ
Г. Б. Марушевський

Назад

УДК: 354.1:504.062:656

Г. Б. Марушевський

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ТРАНСПОРТНУ ПОЛІТИКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено практику інтеграції екологічної політики в транспортну політику ЄС і здійснено аналіз нормативно-правових основ екологізації транспортної політики України. В Європейському Союзі запроваджується модель збалансованого розвитку транспорту, яка базується на інтеграції екологічних вимог у транспортну політику. Значним у розвитку цієї моделі є внесок "Загальноєвропейської програми з транспорту, довкілля та охорони здоров'я", яка реалізується спільними зусиллями ЄЕК ООН і ВООЗ. В Україні чинні нормативно-правові акти не повною мірою відображають сучасні тенденції інтеграції екологічної політики в транспортну. Майбутнє транспортної галузі України залежить від успіхів у реалізації заходів, пріоритетних з точки зору європейської транспортної політики і спрямованих на збалансований розвиток транспорту.

G. Marushevskyi

ENVIRONMENTAL POLICY INTEGRATION IN TRANSPORT POLICY IN EU AND UKRAINE

Summary

The article deals with the practice of environmental policy integration (EPI) in the EU Transport Policy and the analysis of legal framework of EPI in the Ukraine's transport policy. The European Union develops a model of sustainable transport that is based on environmental policy integration in transport. The Pan-European Program on Transport, Environment and Health initiated by the UNECE and WHO significantly contributes to development of the model. In Ukraine, the current regulations do not fully reflect modern trends in EPI in transport. The future of the transport sector in Ukraine depends on progress in implementation of measures directed at sustainable transport in accordance with priorities of European Transport Policy.

№ 6 2016, стор. 87 - 91

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 299

Відомості про авторів

Г. Б. Марушевський

к. філос. н., старший викладач кафедри освіти дорослих, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

G. Marushevskyi

PhD in Philosophy, Senior Lecturer, Department of Adult Education, Institute of Retraining and Advanced Training, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

Як цитувати статтю

Марушевський Г. Б. Інтеграція екологічної політики в транспортну політику в єс та Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 87–91.

Marushevskyi, G. (2016), “Environmental policy integration in transport policy in eu and Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 87–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.