EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Н. П. Новак

Назад

УДК: 631.147:504:338

Н. П. Новак

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті виявлено особливості змісту та структури інноваційно-інвестиційної діяльності виробників органічної продукції. Йдеться, насамперед, про можливі спеціальні або додаткові джерела інвестування, а також про інновації органічного та екологобезпечного характеру. Обгрунтовано їх складники, організаційно-економічні механізми залучення та використання, інструменти управління. Визначено напрями та засоби її удосконалення на перспективу.

N. Novak

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY OF PRODUCERS OF ORGANIC PRODUCTS

Summary

In the article the peculiarities of the content and structure of innovation-investment activities of organic producers. We are talking primarily about possible special or additional sources of investment, but also about innovation, organic and eco-friendly nature. Reasonably their components, organizational and economic mechanisms of attracting and using the management tools. Directions and ways of improving them for the future.

№ 11 2016, стор. 24 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 670

Відомості про авторів

Н. П. Новак

к. е. н., докторант, Херсонський державний аграрний університет

N. Novak

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

Як цитувати статтю

Новак Н. П. Організація та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю виробників органічної продукції. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 11. С. 24–27.

Novak, N. (2016), “Organization and management of innovative-investment activity of producers of organic products”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 24–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.