EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
О. В. Красільник

Назад

УДК: 378.014.543.001.86

О. В. Красільник

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація

У статті розглянуто значення інституціоналізму, охарактеризовано основні поняття та висвітлено його основні теорії. Описано складові елементи інституціонального забезпечення державних вищих навчальних закладів, що впливають на формування і використання фінансових ресурсів закладів вищої освіти: інституціонально-правове, інституціонально-організаційне та інституціонально-кадрове. Досліджено, що сукупність інституційно-організаційного забезпечення становлять такі суб'єкти: державні органи, громадські організації, а також посадові особи та громадяни. Інституційно-кадрове забезпечення становить різноманітні правила стосовно різних категорій університетського персоналу та правових рамок законодавства, що впливають на можливість наймати, винагороджувати, звільняти та просувати по службі персонал. Узагальнено досвід зарубіжних країн і встановлено, що автономія університетів впливає на їх розвиток, відповідно іноземні ВНЗ до інституціональної складової включають академічну автономію. З'ясовано, що надання вищим навчальним закладам більшої незалежності дозволить їм ефективніше формувати і використовувати фінансові ресурси.

O. Krasilnyk

THE INSTITUTIONAL ENSURING OF GENERATING AND USING FINANCIAL RESOURCES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: FOREIGN EXPERIENCE

Summary

The paper considers the importance of institutionalism, characterizes the basic concepts of institutionalism and highlights its main theories. The study describes the constituent elements of institutional ensuring of public higher education institutions and defines this components that impact on generating and using financial resources of higher education institutions. The institutional ensuring has 3 components: legal, organizational and human resources. The review examines that organizational component of institutional ensuring has agents such as government authorities, civil organizations, officials and citizens. The human resources of institutional ensuring is various rules for different categories of university staff and legal framework of legislation that effect on ability to hire, reward, dismiss and promote the staff. The analysis summarizes the experience of foreign countries and establishes the impact of autonomy of universities on their development. Accordingly, foreign higher education institutions include academic autonomy in the institutional ensuring. The results found that more autonomy of higher education institutions will allow them effectively generate and use financial resources.

№ 17 2016, стор. 80 - 85

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 569

Відомості про авторів

О. В. Красільник

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

O. Krasilnyk

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Красільник О. В. Інституціональне забезпечення формування та використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 80–85.

Krasilnyk, O. (2016), “The institutional ensuring of generating and using financial resources of higher education institutions: foreign experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 80–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.