EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВІ ФОРМУВАННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В. О. Котляров

Назад

УДК: 339.727.22

В. О. Котляров

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВІ ФОРМУВАННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена проблемі залучення іноземних інвестицій в агропромислові формування. Доведено, що без інвестицій неможливе сучасне створення капіталу, забезпечення конкурентоспроможності товаровиробників на зовнішніх і внутрішніх ринках. Крім того процеси структурного і якісного відновлення світового виробництва товару та ринкової інфраструктури відбуваються винятково шляхом і за рахунок інвестування. Чим інтенсивніше воно здійснюється, тим швидше відбувається відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення. Інвестиції грають найважливішу роль, як на макро, так і на мікрорівні, так як вони визначають майбутнє країни загалом, окремого суб'єкта, підприємства і є одним з основних факторів розвитку економіки країни.

V. Kotlyarov

POLICY OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS IN AGROINDUSTRIAL FORMATIONS AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE CONTEXT OF THE RESTRUCTURING OF THE ECONOMY

Summary

Article deals with the problem of attracting foreign investment in agro-industrial formation. It is proved that without investment possible creation of capital, ensuring the competitiveness of producers on domestic and foreign markets. Additionally, the processes of structural and qualitative renewal of the world production of goods and market infrastructure are solely by and at the expense of investment. The more intense it is, the faster the reproduction process, the more occur effective market transformation. Investments play a critical role at both macro and micro level, as they determine the future of the country as a whole, a separate entity, enterprise, and are one of the main factors in the development of the economy.

№ 18 2016, стор. 92 - 95

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 618

Відомості про авторів

В. О. Котляров

апірант, старший викладач кафедри фінансів і кредиту, ПРАТ ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом

V. Kotlyarov

Postgraduate, senior teacher of department of finances and credit of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Котляров В. О. Залучення іноземних інвестицій в агропромислові формування та їх значення в контексті структурного розвитку економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 92–95.

Kotlyarov, V. (2016), “Policy of attraction of foreign investments in agroindustrial formations and their significance in the context of the restructuring of the economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 92–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.