EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
А. С. Хемій

Назад

УДК: 368.914

А. С. Хемій

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто підходи до визначення економічної та соціальної сутності поняття "пенсія". На основі зарубіжного досвіду запропоновано три найбільш поширені моделі реформування пенсійних систем. Зазначено про можливість настання глобальної світової пенсійної кризи, до якої деякі країни вже готуються, а також проведено порівняння причин можливого виникнення кризи пенсійного забезпечення в світі з сучасною ситуацією в Україні, виділено та обгрунтовано певні характерні відмінності. До них можна віднести значення відсутності в Україні етапу так званого "бейбі-буму", що був характерним для США; викривлення розуміння сутності пенсійного страхування за радянської епохи; запізніла поява демократичних засад у суспільстві, що затримало розвиток страхового ринку в країні в цілому; роль відмови від утримання ЄСВ із заробітної плати працівника; недовикористання можливості формування потужного інвестиційного ресурсу, яким можуть стати активи накопичувального страхування. Також у статті виокремлено ряд перешкод, що стоять на заваді ефективного розвитку системи недержавного пенсійного страхування в Україні на сучасному етапі. У висновках запропоновано основні напрями ефективного реформування системи пенсійного страхування в Україні.

A. Khemii

AREAS OF IMPROVEMENT PENSION INSURANCE OF UKRAINE

Summary

In the article approaches to determining the economic and social essence of the concept of "retirement." Based on international experience, offered three most common model for reforming pension systems. Pointed to the possibility of the global pension crisis, which some countries have already prepared. Also, compared the possible causes of the appearance of pensions crisis in the world with the current situation in Ukraine, selected and grounded some significant differences.
These include: the absence in Ukraine so-called "baby boom" phase that was characteristic in the USA; distortion of understanding of the nature of pension insurance for the Soviet era; late emergence of democratic principles in a society that has delayed the development of the insurance market in the country in general; disclaimer maintenance Single Contribution of the employee's salary; ignoring the possibility of creating a powerful investment resource, which can be funded insurance assets. Also in the article singled out some of the obstacles that hinder the effective development of private pension insurance in Ukraine today. In conclusion selected the main directions of effective reform of pension system in Ukraine.

№ 19 2016, стор. 56 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 515

Відомості про авторів

А. С. Хемій

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

A. Khemii

Ph.D. student of economic, Kiev national Taras Shevchenko university

Як цитувати статтю

Хемій А. С. Напрями вдосконалення системи пенсійного страхування України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 19. С. 56–60.

Khemii, A. (2016), “Areas of improvement pension insurance of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.