EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Т. М. Янковець, Ю. В. Чернюк

Назад

УДК: 65.014.1

Т. М. Янковець, Ю. В. Чернюк

ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Анотація

Статтю присвячено порівнянню зарубіжних і вітчизняних моделей визначення ймовірності банкрутства. Проаналізовано обрані методи для визначення ймовірності банкрутства та виявлені переваги і недоліки моделей. У результаті аналізу визначено специфіку застосування моделей визначення ймовірності банкрутства на підприємствах, що ведуть свою діяльність на території України.
Зарубіжні моделі зазвичай позиціонуються як універсальні. Вони не містять чітких рекомендацій щодо того, для яких підприємств їх можна застосовувати найбільш ефективно, а для яких — взагалі не слід. Обрати одну з моделей як ту, що дає найточніший прогноз для українських підприємств важко. Однак модель Терещенка є найбільш оптимальною для застосування українськими підприємствами. Незважаючи на те, що всі моделі мають багато переваг і недоліків, вони можуть і повинні застосовуватися комплексно і своєчасно. Це допоможе попередити проблеми й, при відповідному менеджменті, уникнути їх.

T. Iankovets, PhD in economic sciences, associate professor, Assistant professor of business economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

COMPARISON OF CURRENT DIAGNOSTICS MODEL PROBABILITY BANKRUPTCY: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

Summary

The article is devoted to comparison of foreign and domestic models determine the probability of bankruptcy. Foreign and domestic scientists developed a number of models for the preliminary determination of threat of bankruptcy. The results of which indicate the financial position, solvency and bankruptcy probability level.
Analyze selected methods for determining the likelihood of bankruptcy and identified the advantages and disadvantages of models. The analysis was determined the specifics of models determine the likelihood of the crisis on companies that operate in Ukraine.
Foreign model is usually positioned as universal. They do not contain explicit recommendations on which companies they can be used most effectively, and for them — do not be. Select one of the models as the one that gives the most accurate forecast for the Ukrainian enterprises is difficult. However Tereschenko model is the best for use by Ukrainian enterprises. Despite the fact that all models have a lot of advantages and disadvantages, they can and should be applied comprehensively and in good time. This can prevent problems and with proper management, avoid them.

№ 20 2016, стор. 58 - 62

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

Т. М. Янковець

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

T. Iankovets

PhD in economic sciences, associate professor, Assistant professor of business economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design


Ю. В. Чернюк

студентка 2 року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", кафедра бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

PhD in economic sciences, associate professor, Assistant professor of business economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

Master's degree student, Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Янковець Т. М., Чернюк Ю. В. Порівняння сучасних моделей діагностики ймовірності банкрутства підприємства: закордонний та вітчизняний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 58–62.

Iankovets, T. and PhD in economic sciences, associate professor, Assistant professor of business economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design (2016), “Comparison of current diagnostics model probability bankruptcy: foreign and domestic experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 58–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.